Mis muudab arvutikasutamise sõltuvuseks?

Arvutisõltuvuse kujunemise aluseks on:

Arvuti vahendusel tehtavate tegevuste anonüümsust peetakse üheks olulisemaks riskiteguriks sõltuvuse väljakujunemisel. Anonüümsus võimaldab maski taha peituda, avaldada või varjata Enda kohta käivat informatsiooni täpselt nii, nagu parasjagu vajalikuks peetakse ning vähendab hirmutunnet võimalike, tegevusele järgnevate, tagajärgede suhtes. Arvutitegevustega kaasneva anonüümsuse mõju on kolmekordne. Esiteks võimaldab see kasutajal tunda vähem intiimsust ja suuremat enesekindlust virtuaalsetes suhetes ning seejuures alahinnatakse virtuaalsõpradega suhtlemise negatiivset mõju reaalsetele suhetele. Eriti oluline on anonüümsus häbelikele ja ebakindlatele inimestele. Teiseks loob anonüümsus võimaluse ennast väljendada või kujundada sellise virtuaalse profiili ehk digimina kaudu, mis võib oluliselt erineda inimese päris-minast. Kolmandaks võimaldab anonüümsus väljendada selliseid seksuaalseid kogemusi ja fantaasiaid, mis reaalses elus on taunitavad, vägivaldsed või keelatud.

Oma meelistegevusega(tega) arvuti vahendusel on võimalik tegeleda 24/7 ehk ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel. Ka raamat või film võivad olla väga köitvad, kuid nendel on alati kindel lõpp. Arvuti ja internet on alati “avatud” ning sealsetest tegevustest puudub vajadus lahkuda.

Arvutis meelistegevuste sooritamise kaudu saadavad stiimulid pakuvad võimalust põgeneda oma negatiivsete tunnete eest (nt. stress, masendus, kurbus, ärevus). Tegevus arvutis viib mõtted negatiivsetest asjadest (tegemata tööd, tüli, enesehinnangu langus jne.) eemale ja võimaldab tunda vähemalt hetkelist leevendust ehk inimene “unustab” selle tegevuse ajaks oma probleemid. Lühiajaliselt võib selline strateegia olla heaks stressiga toimetuleku viisiks, kuid sõltuvuskäitumisega kaasnev põgenemine ebameeldivatest situatsioonidest teeb olukorra pikemas perspektiivis veelgi halvemaks. Seesama negatiivne olukord muutub päästikuks, mis edaspidi ülemäärast arvutikasutamist esile kutsub. Näiteks kui kooli- või töökohustuse täitmatajätmisest on tekkinud stress ja enesesüüdistused, siis meelistegevus arvutis leevendab nimetatud negatiivseid tundeid. Ülemäärase meelistegevuse sooritamise tõttu ei saa aga kohustusi täita ja need kuhjuvad veelgi. Selleks, et taas oma negatiivsete tunnetega toime tulla, kasutatakse lahendusviisina uuesti oma meelistegevust arvutis. Veelgi enam kohustusi on täitmata, negatiivsed tunded suurenevad, arvutis sooritatav tegevus aitab… On tekkinud nõiaring.