Kutse uuringule: “Probleemilahendus, meeleoluhäired ja virtuaalreaalsus”

Kutsume kõiki täisealisi huvilisi eluliste probleemidele lahenduse leidmist uurivasse katsesse. Sinu abiga tahame uurida, kas virtuaalreaalsuse abil on võimalik jõuda uutele arusaamadele ning parandada meeleoluhäiretega seonduvat sümptomaatikat. Katses osalejate vahel loositakse välja kinkekaarte. Uurimistöö finantsallikaks on Eesti Teadusagentuuri uurimistoetus PSG681 „Inimmõistuse töötlusahel käitumuslikul, neuronaalsel ja algoritmilisel tasandil“.
Sobid katsesse, kui:
  • oled kunagi saanud depressioonidiagnoosi või seda endal kahtlustanud. Näiteks iseloomustavad sedalaadi meeleoluhäireid järgmised sümptomid: kurvameelsus, huvi kadumine, alaväärsustunne, enesesüüdistused, üksildustunne, lootusetus tuleviku suhtes, võimetus rõõmu tunda;
  • oled terved täisealine normaalse või normaalseks korrigeeritud nägemisega (prillid/läätsed);
  • Sul pole esinenud või ei esine epilepsiahooge;
  • Sul ei ole diagnoositud skisofreeniat ega pole esinenud psühhootilist episoodi;
  • Sa pole ülitundlik liikumisest tingitud peapööritusele (nt autos või bussis sõites).

NB! Kui oled praegusel hetkel depressiooniravil (teraapia või ravimid), siis me Sind siiski katsesse ei kutsu.

Katse kirjeldus:
Katse vältel kannad Sa virtuaalreaalsusprille ning koged erinevaid kolmemõõtmelisi virtuaalseid keskkondi. Kasutatavad virtuaalreaalsusprillid on tervisele ohutud. Sa võid tunda kerget ebamugavust katseaparatuuri kandmisel või peapööritust lühiajaliselt pärast katset.
Katses palume Sul vastata ka küsimustikele ning toimub vestlus läbiviijate ja psühholoogiga, et aidata virtuaalreaalsuse elamust lahti mõtestada. Sinu nõusolekul vestlused lindistatakse. Uuringu raames plaanitakse koguda u 30 isiku andmed. Kogutud andmeid kasutame ainult anonüümsel kujul ja teaduslikel eesmärkidel. Sul on õigus uuringus osalemisest ja vestluste lindistamise nõusolekust igal hetkel loobuda.
Katse toimub TÜ Arvutiteaduste instituudis (Delta hoone, Narva mnt 18, 51009 Tartu).
Katse toimub kahel päeval. Katsele eelneb proovipäev, kus saad tutvuda läbiviijatega ning virtuaalreaalsuse aparatuuriga. Proovipäeva eeldatav ajakulu on umbes 75 minutit. Katsepäeva eeldatav ajakulu kokku on kuni 105 minutit.
Esimesed katsed toimuvad 29.-30. oktoobril ja 13.-14. novembril. Kui Sul on aega kas 29.-30. oktoobril või 13.-14. novembril, siis palun kirjuta kadi.tulver@gmail.com
Kirjuta e-kirjas ka ajavahemikud (nt 29. kell 12-17; 30. kell 10-16), millal saaksid katses osaleda.
Kui need oktoobri ja novembri ajad ei sobi, aga oleksid huvitatud katses osalemisest detsembris, siis palun saada ka email kadi.tulver@gmail.com
Küsimuste korral pöördu julgelt vastutavate uurijate poole:
Tõnn Adermann, BA.
Üliõpilane, TÜ Sotsiaalvaldkond, Psühholoogia instituut.
Telefoninumber: +372 55 635 297.
Kadi Tulver, PhD.
Teadur, TÜ Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut.
Telefoninumber: +372 5229245.