Räägime lapsega leinast

Elu eelduseks on kasvamine ja kasvamine tähendab muutumist. Muutused toovad endaga alati kaasa ka kaotusi. Kaotus võib olla käegakatsutav, kergestimõistetav või ka sümboolne, selle äratundmine võib olla aga raskem. Lein on normaalne kaotusele järgnev reaktsioon ja osa elust.

Murdeiga on üks keeruline ja segadust tekitav arengufaas. Seda iseloomustavad muutused ja rahutus ning sageli on see perioodiks, mil väljenduvad varajasemad elumured või -sündmused. Lapsepõlves kogetud kaotused suurendavad segadust noorukiikka jõudes veelgi. Sel eluperioodil on täiskasvanutelt abi otsida sageli raske ja see tekitab segadust.

Mõned näited igapäevaelu kaotustest:

Lahutus peres. Tuleb kohaneda eluga ilma ühe pereliikmeta.

Vanem õde/vend abiellub ja kolib ära.

Armumine ja pettumine.

Lemmiklooma surm. Koer või kass võis olla ainus, kellega laps sai oma muresid jagada.

Kui siia lisada aga lähedase inimese kaotus või traumaatilised elusündmused nagu näiteks vägivald koolis või kodus…