Vaimse tervise esmaabi koolitused

Vaimse tervise esmaabi koolitused – registreeri siin:

Puutume igapäevaelus ja -töös kokku inimestega ja sama tähtis kui oskus anda füüsiliselt esmaabi, et päästa inimeste elusid, on oskus märgata vaimse tervise muresid ja olla esimeseks, kes abivajajat toetab.

MTÜ Peaasjad ja Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing kutsuvad koolitusele:
-spetsialiste, kes töötavad kohalikes omavalitsustes;
-spetsialiste, kes töötavad haridusvaldkonnas;
-sotsiaalteenuste osutajaid;
-kogukonnaliikmeid, kes vaimse tervise probleemidega kokku puutuvad ja seetõttu vaimse tervise esmaabi osutamise strateegiaid omandada soovivad.

Koolituse tulemusel oskab osaleja pakkuda vaimse tervise probleemiga abivajajale esmast tuge ja infot.

Koolituse läbinu:

1) mõistab vaimse tervise esmaabi tegevuskava põhisammusid;
2) tunneb ära erinevatele vaimse tervise probleemidele viitava käitumise ja olulised riskifaktorid ning seostab vastavate probleemidega;
3) tunneb ära häbimärgistamise mõju vaimse tervise häirega inimesele.

Täpsemalt saab koolituse kohta lugeda koolituse õppekavast:
https://peaasi.ee/vaimse-tervise-esmaabi/vaimse-tervise-esmaabi-oppekava-peaasjad-mtu/

Varasemate “Vaimse tervise esmaabi” koolituste tulemusel on osalejad saanud selgeks esmaabi põhisammud kui ka oluliselt julgemaks abi osutamisel.

Lisainfo koolituste kohta: nele@peaasi.ee

Kohtumiseni!
MTÜ Peaasjad meeskond