Vaimse tervise nõiaring- kes on süüdi? Arvamsfestivalil

Osalusarutelu toimus teemadel: Mis on iga täiskasvanu roll ja vastutus vaimse tervise teemadega tegelemises kooli kontekstis? Mis on iga osapoole võimalused, õigused ja kohustused?

Vaimse tervise probleeme on pea pooltel koolilastel. Kolmandikul on esinenud viimase aasta jooksul depressiivseid episoode. Kes noore muresid märkab? Kes ja kuidas peab tegutsema? Millised on head lahendused ja kuidas paremini edasi minna?

Oma panuse arutellu andsid Marleen Marnot (õpilane), Astrid Sildnik (õpetaja), Liis Reier (direktor), Kalev Roosiväli (lapsevanem) ja Triin Kahre (koolipsühholoog). Moderaatorid olid Daniel Soomer ja Anna-Kaisa Oidermaa  Peaasi meeskonnast:.

Siin on pisike protokoll toimunust ja märksõnad edasiseks tegevuseks:

Õpilased: Märka ja tegutse! Keeruline on alustada vestlust vaimse tervise teemadel, tarvis oleks julgust ja teadmisi, kuidas seda teha.  Selge on vajadus võimalusteks meeskondlike, kuid võistluslikkusele mitte rõhuvate tegevuste jaoks koolis.

Õpetajad: Vajadus on suur õpetajate parema vaimse tervise teemalise ettevalmistuse jaoks. Tarvis oleks võimalusi mitte otseselt õppetegevusega seotud koosoldud aja järele. Oluline on võrgustike arnedamine ning erinevate institutsioonide koostöö.

Lapsevanemad: seaduse järele on just lapsevanamatel määrav roll, kuid vahel on keeruline seda rakendada. Oluline on teadlikkuse tõus vaimse tervise teemadest, samuti võimalused füüsiliseks aktiivsuseks koolis.

Koolijuhid: meie roll on tegutseda selle suunas, et oleks vähem hierarhilist juhtimist ja hea keskkonna loomine koolis. Tähtsal kohal nii huviringid kui liikumisvõimalused.

Koolipsühholoog: Kuidas jõuda kõigi õpilasteni? Töö suhetega, lapsevanemate ja õpetajatega. Õpetajate ressursi kasutamine näiteks supervisiooni näol ning oluline on dialoogi hõlbustamine eri osapoolte vahel.