Noorte vaimse tervise portaal Peaasi.ee otsib koolitajaid

MTÜ Peaasjad tegevus on seotud noorte vaimse tervise probleemide ennetamise, õigeaegse abi otsimise soodustamisega ning häbimärgistamise vähendamisega. Portaal keskendub vaimse tervise varjupoolele – häiretele. Portaalis on kirjeldatud enam levinud psüühikaprobleemid, nende võimalikud põhjused ja ravi, ühtlasi leiab sealt infot, kuidas ennast aidata ja kuidas olla toeks, kui lähedasel on vaimse tervise häire. Peaasi.ee pakub tasuta ja konfidentsiaalset e-nõustamist.  Meeskonna  tuumikusse kuuluvad kogemustega vaimse tervise ja noorsootöö spetsialistid. MTÜ tegevuse esmane sihtgrupp on  noored, kuid asjakohast infot jagatakse meelsasti ka pereliikmetele, sõpradele ning noortega tegelevatele spetsialistidele.

Internetipõhise teavitustegevuse ja nõustamise kõrval on kasvamas organisatsiooni koolitustegevuste maht. Pakutavad koolitused on suunatud noortele, noortega töötavatele inimestele, lapsevanematele ja ettevõtetele. Peamisteks koolitusteemadeks on üldise vaimse tervise alase teadlikkuse tõstmine, vaimse tervise häirete märkamine ja abi otsimise toetamine. Koolitusvaldkond on järjest laienev ja arenev, mistõttu on ruumi uutele teemadele ja inimestele.

Otsime koolitajateks, nii vaimse tervise eksperte, kes on huvitatud enda koolitajapädevuste täiendamisest kui ka koolitajaid, kes soovivad õppida juurde vaimse tervisega seotud teadmisi.  Ootame meeskonnaga liituma inimesi, kes soovivad panustada nii organisatsiooni koolitustegevuste arendamisesse kui ka tegevuste elluviimisesse. Hetkel viime kõiki koolitusi läbi eesti (või vajadusel inglise) keeles, kuid pikisilmi ootame meeskonda koolitajaid, kes on pädevad rääkima peaasjadest ka vene keeles. Koolituste eest tasustame nii erinevate projektide eelarvetest kui ka tellijate tasudest, kuid meie organisatsioonis tegutsemine eeldab aeg-ajalt kindlasti ka vabatahtliku töö panust.

Ootame teie CV-sid ja motivatsioonikirjasid kuni 29.01.2015 aadressile marit@peaasi.ee
Küsimustele saate vastused samuti Marit Kannelmäe-Geertsi käest, samal aadressil.

Ootame põnevusega!

MTÜ Peaasjad

Pole hullu!

Peaasi.ee

20% OFF Coupon
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews
Summer20