fbpx

Kogusime rahvusvahelise suitsiidiennetuspäeva raames inimeste KOGEMUSLUGUSID nende rasketest hetkedest ja sellest, mis on aidanud edasi liikuda. “OLEN OLEMAS” NÄITUSELT leiad VAIMSE TERVISE ESMAABI SAMMUD ja INIMESTE LOOD.

Kuidas olla toeks, kui Sinu lähedasel on raske? Mida öelda? Kuidas kuulata? Kuidas tekitada sobivat ruumi, et inimesed julgeksid oma raskuseid üldse jagada?

Loodame, et meie ümber olevate inimeste lood ja vaimse tervise esmaabi sammud AITAVAD ka Sinul oma LÄHEDASTE TOETAMISEGA paremini TOIME TULLA.

Vaimse tervise esmaabi oskusi saame omandada, et LEEVENDADA vaimse tervise KRIISI KOGUKONNA tasandil. Need oskused EI ASENDA kuidagi PROFESSIONAALSET ABI, kuid neid kasutades saab pakkuda asjakohast esmast tuge inimestele meie ümber, kes seda vajavad.

Lähene ja hinda olukorda

Kuula toetavalt ja hinnanguid andmata

Anna kindlustunnet, paku tuge ja teavet

Julgusta asjakohase professionaalse abi kasutamist

Julgusta eneseabi ja muude toetusstrateegiate kasutamist

Esimeseks ülesandeks on minna inimese juurde ning püüda mõista, kas tegemist on kriisiolukorraga. Leia sobiv aeg ja koht, kus te mõlemad end turvaliselt tunneksite. Kui inimene ei alusta sinuga vestlust, et rääkida, kuidas ta ennast tunneb, siis tee ise temaga juttu. Ütle rahulikult ja sõbralikult, mida oled tema käitumise/oleku juures märganud ja et sa tunned tema pärast muret. Austa inimese privaatsust ja konfidentsiaalsust. Vaimse tervise alase esmaabi osutaja peab suutma kindlaks teha võimalikud kriisiolukorrad: Kas inimese elu võib olla ohus? Näiteks enesetapuplaani või enesevigastamise soovi tõttu. Kas inimese käitumine on teiste jaoks tugevalt häiriv? Näiteks agressiivseks muutumine või sideme kaotamine reaalsusega. Kui tegemist on kriisiolukorraga, tuleb leida abi kohe, vajadusel helistada 112 või minna psühhiaatriakliiniku valvetuppa. Kui tegemist ei ole kriisiolukorraga, saab asuda järgmiste sammude juurde.

Selleks tuleb esmaabi osutajal omaks võtta kindlad hoiakud ja kuulamise oskused, mis lubaksid kuulajal tõepoolest kuulda ja mõista, mida talle öeldakse, ning tekitaksid teises inimeses tunde, et ta saab oma probleemidest vabalt rääkida, ilma et teda arvustataks. Ja laseks jagada oma arvamust või kogemusi enne, kui hakkame enda poolt lahendusi pakkuma. Oluline on teist põhjalikult ja siiralt kuulata, julgustada teda oma muret igakülgselt jagama.

Kui vaimse tervise probleemi kogev inimene on ära kuulatud, on esmaabi osutajal lihtsam talle tuge ja informatsiooni pakkuda. Pakutav abi hõlmab emotsionaalset tuge – kaasaelamist inimese tunnetele ja taastumislootuse pakkumist ning praktilist abi asjades. Esmaabi osutaja võib ka inimeselt küsida, kas ta sooviks vaimse tervise probleemide kohta rohkem infot saada.

Küsi kas ja millist professionaalset abi ta juba kasutab või on kasutanud. Esmaabi osutaja võiks rääkida saadaolevatest toe- ja abivõimalustest. Vaimse tervise probleemidega inimesed taastuvad tavaliselt paremini sobiva professionaalse abi toel. Tuleks tutvustada saadaolevaid võimalusi, nagu nõustamine, tervishoiuteenused, psühhoteraapia, pereliikmete tugi, tööalaste ja hariduslike eesmärkide saavutamiseks mõeldud tugiteenused, rahalised toetused ja majutusvõimalused, kuna abivajaja ei pruugi kõigist neist teadlik olla.

Vaimse tervise murede korral on päris palju, mida saame teha iseenda aitamiseks. Julgusta küsima vajalikke kohandusi töökeskkonnas, kasutama eneseabistrateegiaid ning otsima tuge pereliikmetelt, sõpradelt ja teistelt. Abivajaja taastumisel võivad pakkuda väärtuslikku tuge ka teised vaimse tervise probleeme kogenud inimesed ehk kogemusnõustajad.

Mul on olnud läbi elu depressioon, ärevus ja muud vaimsed probleemid. On olnud kergemaid ja raskemaid aegu. On olnud aegu, kus valu on nii suur, et on olnud soov kõik lõpetada või on kogu elu niivõrd mõttetu või raske tundunud, et sellest lahkumine tundus kõige mõistlikum. Olen ka mõned korrad proovinud, kuid mu suur empaatiavõime on mind takistanud. Olles piiri peal, üritades seda kõike lõpetada, on olnud põhiliseks takistuseks mõte, et mida mu lähedased tunnevad, kui ma sellega lõpuni lähen. Kas nad süüdistavad ennast? Kas neil on valus? Ma lihtsalt ei suutnud neid sellesse olukorda panna, vaatamata sellele, et minu vaatenurga järgi keegi ei hoolinudki minust. Ühel korral, kui suutsin liiga kaugele minna, päästis mind minu endine poiss-sõber. Jään talle selle eest eluks ajaks tänulikuks.

Aeg-ajalt sellele mõeldes olen ma nii tänulik, et ma ei saanud või ei suutnud enesetappu teha. Ma oleks nii paljust ilma jäänud. Ja just depressiooni, ärevuse ja muude vaimsete probleemidega võitlemine on mind nii palju õpetanud ja muutnud, seega osaliselt olen ma isegi tänulik, et olen pidanud neid asju läbi elama. Ma olen 24 aasta jooksul õppinud ja inimesena muutunud rohkem kui mõni teine minuvanune. Ma tunnen emotsioone oluliselt tugevamini ja negatiivsete emotsioonide tugevam tundmine ei ole ka minu jaoks enam nii hirmutav. Minu jaoks tähendab raske aeg seda, et ma tegelen mingi konkreetse valuga ning elan selle läbi, et see tulevikus mind enam ei mõjutaks. Asi, mida ma teismelisena teha ei osanud. Kuna mul puudusid igasugused teadmised depressiooni osas, siis ma lihtsalt matsin oma emotsioone ja tundeid, kuid nüüd aastaid hiljem pean ma nendega ikka tegelema. Negatiivsed asjad, kogemused, emotsioonid ei kao enne, kui oled nendega suutnud rahu sõlmida.

Kusjuures ilma raskeid aegu üle elamata ei oleks ka ilusad ajad niivõrd ilusad. Ma olin 18-aastane, kui viimati enesetappu üritasin teha. Kui see oleks mul õnnestunud, siis olekski mu elu koosnenud suures osas kurbusest ning sellel poleks mingit mõtet olnud. Kui sa suudad sellest raskest hetkest üle olla, siis üks hetk avastad, kui palju elul tegelikult anda on. Elu võib võtta, aga ta ka annab. Ära lase veel sellest kõigest lahti.

Kui aga rääkida sellest, kuidas ma kõige sügavamatest aukudest välja sain, siis vastus oleks ilmselt pere ja sõbrad. Rääkimine, rääkimine ja rääkimine. Samuti nutmine. Jagatud mure on pool muret. Teismeliseeas ei julgenud ma tegelikult kellelegi rääkida, et mul raske on (tol ajal ei olnud vaimsed häired väga avalik teema ning piinlik oli), kuid ilmselt said nad aru ja me rääkisime asjadest ilma, et ma oleks pidanud neile otse välja ütlema, et ma olen depressioonis või et soovin enesetappu teha. Mida vanemaks ma saanud olen, seda rohkem ma olen julgenud tunnistada ja välja öelda, mida ma praegusel hetkel tunnen. Kui mul on näiteks ärevushood ja ma ei soovi inimesi näha, siis ma ütlen selle välja. See aitab ka teistel  aru saada, miks ma neid näha ei taha. Samas tekitab selle välja ütlemine ka vastupidise efekti – nad teavad, mida ma tunnen, mistõttu ma järsku just soovin neid näha ja oma probleemidest pikemalt rääkida.

Mina arvan, et depressioon ja muud vaimsed häired on teismelisena raskemad kui täiskasvanuna. Täiskasvanuna võivad küll probleemid suuremad olla, kuid sa mõistad maailma paremini, oskad rohkem abi otsida ja suudad rohkem end tagant utsitada. Ma mäletan, et teismelisena olin ma nii segaduses, ei osanud abi otsida (isegi kui käisin ühe korra psühholoogi juures, siis tundus see mõttetu, sest ma tundsin, et see täiskasvanud inimene ei tea, mida ma tunnen, mistõttu ta ei saa mind ka aidata) ja kõik tundus üleüldse nii keeruline ning raske. Vahel ma mõtlengi, et võibolla ei suuda me, täiskasvanud, lapsi ja teismelisi mõista, kuna läheneme sellele teemale oma vaatenurgast. Me oleme küll kogenenumad ja saame sellest nüüd paremini aru, aga nemad on veel selles segaduse staadiumis ja kui me räägime neile, et elu läheb paremaks, siis ilmselgelt nad ei usu meid. Nad ei ole ju näinud seda osa, kus asi paremaks läheb. Nemad on näinud ainult halba.

Naine, 24 a

Это случилось 11 лет назад. Тогда я просто не выдержала. Я выгорела на работе, в дополнение к этому у меня было расстройство пищевого поведения (к тому времени уже в течение 10 лет), о котором никто не знал. Я хотела поменять свою жизнь. Ушла с работы, получив работу за границей и поехала туда. Но к сожалению это были мошенники и я вернулась ни c чем, в глубоком эмоциональном и душевном кризисе. Так, работы у меня не было, денег тоже, и жить было негде. Я не знала куда обратиться за помощью. Друзья испарились. Был конфликт с мамой, очень острый, и у нее я не могла остаться, в общем я осталась на улице. Очень сложно описать мое эмоциональное и душевное состояние в тот момент, это было дно. Нашла знакомого, у которого могла немного пожить. Я не помню сейчас почему я не обратилась за профессиональной помощью, наверное боялась и не хотела ложиться в больницу. Я выпила очень много снотворных таблеток и в итоге меня увезли в больницу. Мне кажется я была там, на другой стороне…и то что я ощутила там, привело меня к пониманию, что мой путь здесь, в материальном мире еще не закончен, и мне надо его пройти. И я поняла, что материальные вещи – это ничто, по сравнению с заботой, пониманием, поддержкой, хорошими отношениями и любовью. И свою жизнь я могу жить как хочу , а нет так как хотят это другие. Я у себя одна и я важна для самой себя, достаточно хороша и мне не надо меняться, чтобы кому то понравится. 

Я много ходила на терапию и к психологу, но больше всего мне все таки помогло простое человеческое понимание и поддержка. Теперь я не люблю больших шумных мест, а предпочитаю побыть на природе. Иногда побыть одной, чтобы услышать себя. Проводить время с людьми, которые тебе дорогие.  Понять что для тебя важно, и уделять этому время. И конечно надо обязательно обращаться к специалисту, если чувствуешь что уже начинает литься через край и сам ты не справишься.

Naine, 39 a

Asjad läksid halvaks: mitu kehva asja juhtus, üks nendest, et proovisin narkootikume. Mu vanemad said teada, ma kaotasin ühe enda pikaajaliselt hea sõbra ja üleüldiselt läks kõik väga metsa. Pärast kahte enesetapukatset, millest viimane oleks peaaegu saatuslikuks osutunud, sain ma lõpuks aru, et minust hoolitakse. Vaikselt, aga sihikindlalt püüdsin ma paremaks saada. Enam pole ma üle poole aasta haiglas olnud, end vigastanud ega narkootikume tarvitanud.

17 a

Minu nõuanne on, et otsi endale tugiisik, kellega sa saad olla aus ja kes sind siiralt toetab, tee sporti, ja anna aega, sest aeg parandab haavad, aga ainult need, mis on puhtaks pestud.

Naine, 32 a: Olin 13-aastane kui mu ema lahkus. Toona ei teadnud ma küll kuidas, aga aastate pärast räägiti mulle tõde. Mu ema läks vabasurma. Ma olin väga kinnine laps ja mu pere ka suitsiidi teemat ei puudutanud..Elasin leina ainult endas läbi. See oli raske…Kuna mul polnud toona kedagi, kellega sellest rääkida, kedagi, kes mind mõistaks. Ainuke, mis mind sel ajal päästis, oli sport, kus ma kõik oma viha emotsioonid läbi füüsilise treeningu sain välja elada ja muidugi mu väike venna, kelle pärast ma pidin tugev olema. Täna olen õppinud kogemusnõustajaks, et toetada neid, kes on sama läbi elanud, sest elus on asju mida suudavad lõpuni mõista vaid need, kes on sama tee läbinud. Minu nõuanne on, et otsi endale tugiisik, kellega sa saad olla aus ja kes sind siiralt toetab, tee sporti, ja anna aega, sest aeg parandab haavad, aga ainult need, mis on puhtaks pestud.

Minu nõuanne on, et otsi endale tugiisik, kellega sa saad olla aus ja kes sind siiralt toetab, tee sporti, ja anna aega, sest aeg parandab haavad, aga ainult need, mis on puhtaks pestud.

Vihm langes mu pihku
ja tuul sasis pead.
Mul oli nii ilus ja valus.
Mu pihta kui nihkus
üks poisike hea
ja kinkis mul pai –
se’st jõudu ma sain
ja pühkisin kurbuse jalust.

Naine, 17 a

Armastus. Mäletan, kui olin oma teise depressiooniepisoodi kõige sügavamas punktis ja ei suutnud iseend jälestusest isegi vaadata. See oli aeg, mil mu vanemad, sõbrannad ja kursakaaslased käisid minu juures lihtsalt istumas või kooli aitamas. Seal ei olnud vestlusi – lihtsalt üks inimvare minu kujul ja keegi, kes aitas liikuda või tõi ja tegi süüa mulle. Me lihtsalt olime. Ja nad kinnitasid alati, et ei kao minu kõrvalt kuhugi ning minu jaoks on alati aega. Ma arvan, et nad armastasid mind, minu kurbust ja vaikust nii kaua, et mul ei jäänud endal ka muud üle, kui neid samu asju armastada. Kogemus, et kui kõik on ümbert kokku varisenud, on inimesed ikka olemas, annab minu ellu iga päev nii palju rohkem julgust ja lootust oma tegemistega edasi minna ja olla kindel, et kuskil on abikäsi olemas.

Naine, 24 a

Olen elanud üle 2 katset – mitte naljategemist, vaid päris katset. Depressioon diagnoositi ametlikult siis, kui Lennart Meri oli president, ja olin aastaid ja aastaid üksi oma pimedas kohas. Aitas, et kui asjaks läks, siis selgus, et ma päris üksi siiski pole. Tegelikult on meil ümber inimesi, keda reaalselt huvitab. Räägime nendega enne kui liiga hilja on, et me ei teeks pöördumatute tulemustega otsuseid.

Mees, 32 a

Several weeks ago, I had a bad quarrel with my mom. I was so angry and confused that why she didn’t understand all my problems. Then, I locked myself in my room, crying, listening to music, calling my cousins. After about 5 hours I felt better.

 Tahan rääkida sellest, kuidas tunneb end suitsiidsete mõtetega inimese sõber. Minu lugu sai alguse 5 aastat tagasi, kui tutvusin muusikuga, kellest olin ammu lugu pidanud. Ma tundsin end sel ajal väga üksildaselt ja olin väga rõõmus et keegi helistab ja tunnistab mu olemasolu. Siis sain teada, et see inimene oli end püüdnud kaks korda ära tappa oma eks-tüdruksõbra pärast. Sain niisuguse šoki, et mul tekkisid paanikahood, kaks korda käisin haiglas, mõeldes, et mul on infarkt. Kogesin töö juures blackout’e – aju lülitus välja, kuna ei suutnud kannatada sellist mõtet, et võin temast ilma jääda. Kuid sõbraga oli midagi valesti… Ta süüdistas mind asjades, milles ma ei osanud kahju näha, ähvardas ja karjus. Ma saan aru, et ta kannatas ja valas seda minu peale välja. Siis kuulutas, et oma 45. sünnipäevaks teeb endale otsa peale. Kas te kujutate ette, mida ma tundsin? Mida peab inimene tegema? Samas jäi me suhtlus harvemaks… Mul oli selline hirm, et nutsin päevad otsa. Ühel hetkel ei suutnud enam isegi rääkida inimestega – keegi ei tundunud hoolivat. Kõik ta sõbrad ütlesid “Las ta siis teeb seda! Ta ongi jobu!” Kuidas nad said nii öelda… Sulgusin oma tuppa. Mulle kutsuti isegi politsei, kes murdis ukse maha, sest arvati, et hoopis mina püüan end tappa. Tegelikult ma olin lihtsalt jõuetu ega suutnud ukseni minna – ma polnud 6 päeva söönud ega maganud. Ma arvan, et nutsin 4 kuud 11 tundi päevas lakkamatult. Ta oli mu ainus sõber. Lõpuks ta ei teinud seda. Ta läks tagasi oma eksi juurde… Ma kaotasin oma sõbra ikkagi, kuigi ta on elus. Mida ma peaks tegema? Vahepeal oli ka mul tunne, et ei jaksa enam. Kogu see stress, šokk ja ülepinge jättis ränga jälje. Ma kannatan košmaaride ja ärevushoogude all. Nad ütlevad, see on posttraumaatiline stress, kuigi ma ju ei ole sõjas käinud. Aga väidetavalt võivad ka tavalised inimesed seda kogeda. Mul pole ühtegi lähedast peale tema. Olen rõõmus et ta on elus. Et tal läheb hästi. Vahel olen nii vihane, et ta niimoodi tegi. Et teda üldse ei huvitanud, kuidas usaldav ja armastav sõber end tundis. Siis näen fotot, kus ta silmad on üleni auku vajunud, ja mõtlen, kas tal on ikka piisavalt süüa. Mis ma tahan sellega öelda: need tunded, et sa ei jaksa siin maailmas olla, on ajutised. Aga mõelge ka nende peale, kes teid raskel ajal toetanud on. Sest nemad ei saa seda koormat iialgi maha panna. Palju valusam, kui üldse mitte sõpru omada, on kanda nende pärast südames valu, mis teeb silme eest mustaks.  See oli mu kõige rängem kogemus. Ja ma ei saa kunagi endiseks.

Naine, 40 a