Структура мозга

Строение мозга

Большой мозг самую большую часть головного мозга, а большие полушария покрывают большую часть других частей мозга. Поверхность полушария образует кора головного мозга (или cerebral cortex на рисунке). Suuraju poolkerade all asub ajutüvi (pildil brainstem), mis ongi justkui tüvi, millele suurajupoolkerad on kinnitunud. Ajutüvi ühendab seljaaju suurajuga.  Ajutüvi koosneb piklikajust, sillast, keskajust, hüpotaalamusest, taalamusest. Suurajupoolkerade all ning ajutüve taga on väikeaju (ehk tserebellum, pildil cerebellum), mis on horistontaalselt kurruline ning sellega eristub väliselt teistest kesknärvisüsteemi osadest. Ajutüvest allapoole jääb seljaaju, millest eralduvad perifeersed närvid.
Samasugused struktuurid on ka teiste imetajate kesknärvisüsteemis, aga teistel loomadel ei ole tserebellum võrreldes teiste kesknärvisüsteemi struktuuridega nii suur. Ka on inimese ajus kõige enam suurajukoore pinda ning see on kokkukeerdunud ja kurruline.

1. Так называемый верхний отдел центральной нервной системы

Так называемый верхний отдел центральной нервной системы состоит из мозжечка и среднего мозга.

2. Suuraju

Suuraju on inimese aju suurim osa. See sisaldab keskusi, mis võtavad vastu ja tõlgendavad väljast poolt aju tulevat informatsiooni, algatavad liigutusi, analüüsivad informatsiooni, argumenteerivad ja tunnevad teadvustatud tundeid. Nende ülesannete keskused asuvad erinevates ajukoore piirkondades. Ajukoor on suuraju kõige väljaspool asuv osa ning moodustub hallainest. Sellest sissepoole jääb valgeaine.

Peamised suuraju piirkonnad

Suurajukoore pindala on umbes 1500-2000 cm2, see on umbes sama suur kui ajalehe üks või kaks lehekülge. Et kogu see pindala kolju sisse ära mahutada on ajukoor kokku volditud, moodustades niimoodi sagaraid. Eristatavad on otsmikusagar, kiirusagar, kuklasagar ja oimusagar.

 

 

Sinine otsmiku- ehk frontaalsagar

Kollanekiiru- ehk parietaalsagar

Rohelineoimu- ehk temporaalsagar

Roosa kukla- ehk oksipitaalsagar

Aju sisemised osad:

Kui aju vaadata ülevalt poolt, siis eraldab suur vagu  aju paremaks ja vasakuks pooleks. Aju pooled on omavahel ühenduses valgeaine kiududest moodustunud tee (corpus callosum) kaudu. Parem ja vasak oimusagar on ühenduses veel ka teise kiududest moodustunud trakti kaudu (anteroir commisure).

Ajukoore all asub limbiline süsteem. Sügavamal suuraju sees on basaalganglionid, amügdala ja hipokampus.

Edasi vaatame, mida need erinevad osad teevad.

Kiirusagar (ehk parietaalsagar). Kiirusagar võtab vastu ja analüüsib somato-sensoorset informatsiooni kogu kehast. Kehast tulevad närvikiud jõuavad läbi taalamuse kiirusagarasse.

Kehast pärit info, mis jõuab kiirusagarasse, moodustab kiirusagara pinnal kaardi inimese kehast. Seda nimetatakse homunkuluseks, vt pilti.

Pildi autor: Maquesta

Kiirusagara tagumises osas (oimusagara ääres) asub Wernicke piirkond, kus toimub sissetuleva (ehk sensoorse) keelega seotud informatsiooni analüüs. Selle ajupiirkonna kahjustus toob kaasa sensoorse afaasi ning selle all kannatavad inimesed ei saa aru keelest, aga siiski suudavad moodustada helisid.

Otsmikusagar (ehk frontaalsagar). Frontaalsagar on seotud keha motoorikaga (seal hulgas kõnega) ja kognitiivsete funktsioonidega.

Aju motoorne keskus (pretsentraalnesagar) asub frontaalsagara tagumises osas, kiirusagara ääres. See sagar on seotud kiirusagara somatosensoorse piirkonnaga ning algatab motoorse funktsioone (erinevat tüüpi liigutusi). Nagu homunkulus kiirusagaras moodustab ka pretsentraalsele ajukoore alale kaart sellest, mis liigutuste ja motoorika eest mingi piirkond vastutab.

Vasakul frontaalkoores on Broca piirkond, mis vastutab keelt moodustavate lihaste liikumise eest (suu, huulte, kõri lihased). Broca piirkonna kahjustus toob kaasa motoorse afaasia, see tähendab, et inimene saab aru keelest, aga ta ei suuda sisuliselt ja arusaadavalt kõneleda.

Ülejäänud otsmikusagara piirkonnad on seotud mõtlemise, õppimise, mälu ja muuga.

Kuklasagar (ehk oksipitaalsagar). Kuklasagar on otseselt seotud silmadega – võtab silmadelt vastu informatsiooni ning töötleb sissetulnud infot. Frontaalsagaras seotakse silmadest tulnud informatsioon kiirusagaraga (sealhulgas Wernickese piirkonnaga, mis võimaldab lugemist) ja motoorse koorega (otsmikusagar).

Oimusagar (ehk temporaalsagar). Oimusagar töötleb kõrvadest tulnud kuulmisinformatsiooni ning seostab selle kiirusagara Wernicke piirkonnaga ja otsmikusagara motoorsete piirkondadega.

Oimusagara sees asuvad:

Basaalganglionid. Asuvad oimusagara sees ja töötavad koostöös väikeajuga peenmotoorika koordineerimisel (näiteks sõrmede liikumine jt peenemad liigutused).

Limbiline süsteem: Asub sügaval oimusagaras ja tema ehitusse kuulub ka amügdala, hipokampus jt osad. Limbiline süsteem on seotud emotsionaalse käitumisega, aga ka siseelundite talitlusega.

Limbilisse süsteemi kuuluvad:

  • Hipokampus. Hipokampus asub oimusagaras ja on seotud lühiajalise mäluga.
  • Amügdala (ehk mandelkeha). Amügdala asub oimusagaras, kontrollib sotsiaalset ja seksuaalset käitumist ning erinevaid emotsioone.

Insula. Insula mõjutab ajutüve automaatseid funktsioone. Lisaks töötleb insula maitsemeeltest tulevat informatsiooni.

3. VПромежуточный мозг: таламус, гипоталамус

Таламус передает информацию от органов чувств в необходимые области коры головного мозга. Здесь также выясняется, какое сообщение, поступающее от органов чувств, осознается и начинает участвовать в обмене информацией, координирующем движение между мозжечком, базальными ганглиями и корой головного мозга. Опыт также влияет на непреднамеренные эмоциональные выражения.

Гипоталамус расположен ниже таламуса и регулирует обмен веществ, температуру тела и пищевое поведение. Гипоталамус содержит ядро, которое контролирует выделение гормонов из гипофиза. Через эти вещества гипоталамус управляет половым размножением, приемом пищи, питьем, ростом и грудным вскармливанием. Гипоталамус участвует почти во всем в поведении человека через гормоны, включая «биологические часы», связанные с циклом сна-бодрствования и циклом темно-белый (циркадный ритм).

4. Так называемый нижний отдел центральной нервной системы

Так называемый нижний отдел центральной нервной системы состоит из среднего мозга, моста и удлиненного продолговатого мозга.

5. Средний мозг

Средний мозг содержит ядро, которое соединяет различные области мозга, участвующие в движении (мозжечок, базальные ганглии, кора головного мозга), движении глаз и контроле слуха. Одна область среднего мозга — черная субстанция — связана с преднамеренными движениями, и если эта область не функционирует должным образом, у человека появляются симптомы болезни Паркинсона.

6. Мост

Мост содержит ядро, которое передает информацию о движении и положении тела в кору. Он также содержит ядро, которое связано с дыханием, вкусом, сном.

7. Продольный мозг

Продольный мозг: работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем регулируется нервными центрами длинного мозга. Через мозжечок происходят рефлексивные действия, такие как сосание, глотание, рвота, чихание, кашель и т. д.

Мозговой ствол

Мозговой ствол состоит из продолговатого мозга, моста, среднего мозга, гипоталамуса, таламуса. Эти структуры также содержат тела нейронов, скопления которых называются ядрами и которые специализируются на выполнении определенных функций (таких как дыхание, контроль сердечного ритма, сон и др.).

20% OFF Coupon
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews
Summer20