Mida saab teha õpetaja, kui ta märkab õpilase muutunud käitumist?