Koolitus: Laste vaimne tervis lasteaias

Peaasi.ee          Laste Vaimse Tervise Keskus

Norway Grants Tallinna Lastehaigla  Sotsiaalministeerium


Peaasjad MTÜ ja Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskus kutsuvad koolitustele!

Ootame Tallinna lasteaedade hulgas huvilisi osalema koolitusprogrammis “Laste vaimse tervise murede ennetamise ja märkamise võimalused lasteaias” oktoober-detsember 2016.

Peaasjad MTÜ koolitused toimuvad lasteaia õpetajatele ja lastevanematele.

Koolitusprogramm lasteaias annab ülevaate levinumatest väikelaste vaimse tervise probleemidest ja teadmisi, kuidas neid ära tunda. Koolitusel saab ka ühiselt mõelda lasteaiaõpetaja rollist lapse toetamisel ja enda vaimse tervise hoidmisel. Koolitus toimub kolmel erineval päeval 2 tunniste loengutena. Kuupäevad selguvad peale registreerumise lõppemist koostöös koolitajate ja osalevate lasteaedadega.

Lisaks pakume osalevate lasteaedade lastevanematele koolitust Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskuses.

Koolituse tulemusena soovime, et õpetajad on teadlikumad levinumatest lapse vaimse tervise muredest ja sekkumisvõimalustest koostöös vanematega; teavad viise, kuidas hoida ja edendada positiivset vaimset tervist oma töökeskkonnas laste ja kolleegidega; väärtustavad enda vaimset tervist ja selle hoidmise olulisust. Lapsevanemad on koolituste tulemusel teadlikud lapse vaimse tervise muredest ja toetamise võimalustest ning samuti saanud innustust oma peres positiivse vaimse tervise toetamise osas.

Koolituste hulk on piiratud, mistõttu palume koolitusi soovivatel lasteaedadel täita ära kandideerimisvorm, mille alusel saame teha valiku.

Oma soovist andke märku osalemissoovi vormi täitmisega. (Viide avaneb uuel lehel).
Soovi avaldamise tähtaeg on 17.10.2016.

Koolitused on osalevatele lasteaedadele tasuta. Osalevate lasteaedade arv on piiratud, mistõttu julgustame huvilistel kandideerimisega kiirustama.

Lisainfo koolituste kohta peaasi@peaasi.ee

 

Koolituste toimumist rahastatakse Norra toetuste programmi „Rahvatervis“ Tallinna Lastehaigla SA projekti „Laste Vaimse Tervise Keskuse loomine“ vahenditest. Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid erinevusi ning Norra aitab lisaks vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.