Depressiooni sõeltest

Sugu

Vanus

Loe järgnevaid väiteid. Märgi iga väite kohta, kuivõrd see väide vastab Sinu meeleolule viimase kuu jooksul.

Viimase kuu jooksul:

Kannatasin unetust

Viimase kuu jooksul:

Tundsin end kurvameelsena

Viimase kuu jooksul:

Mulle tundus, et iga asi nõudis pingutust

Viimase kuu jooksul:

Tundsin end jõuetuna

Viimase kuu jooksul:

Tundsin end üksikuna

Viimase kuu jooksul:

Tulevik tundus lootusetuna

Viimase kuu jooksul:

Ei tundnud elust rahuldust, naudingut

Viimase kuu jooksul:

Tundsin end väärtusetuna

Viimase kuu jooksul:

Tundsin, et elus ei ole enam mingit rõõmu

Viimase kuu jooksul:

Mulle tundus, et oma kurvameelsust ma ei oleks suutnud leevendada isegi perekonna või sõprade abiga

Viimase kuu jooksul:

Mul olid korduvad mõtted minu surmast või enesetapust


See test ei võimalda depressiooni diagnoosida ega muul moel anda meditsiiniliselt pädevaid hinnanguid tervise kohta. Test uurib oluliste depressiooni tunnuste olemasolu ja aitab neile tähelepanu pöörata. Tulemustega kaasnevad üldised vaimset tervist toetavad soovitused.
Peaasi.ee (Peaasjad MTÜ) ei kogu isikustatud andmeid. Kogume testide sisestusi anonüümselt selleks, et uurida andmeid ja kasutada statistilist infot ainult üldistatud kujul.

Allikas: Depressiooniküsimustik (DEPS). Autorid: R.K. Salokangas, E. Stengård, O. Poutanen (1994). Originaalvariant: Barrett jt (1988). Tagasiside: Peaasi.ee