MTÜ Peaasjad teevad KÜSKi toel arenguhüpet

2021. aastal aitab Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) 18 337,92 euroga teoks teha MTÜ Peaasjade arenguhüpet, mille sisuks on MTÜ Peaasjade andmekaitse, protsesside ja mõju hindamise automatiseerimine. 

Arenguhüppe eesmärgiks on, et MTÜ Peaasjad poolt nõustamisteenuste käigus kogutavad delikaatsed isikuandmed on hetkel parimal võimalikul viisil kaitstud ja nõustamiste eel-, järel- ning mõju hindamise protsessid on automatiseeritud, suunates väärtuslikku vabanenud inimtööaega muudesse vajalikesse arendustegevustesse. 

Oleme protsessi kaasanud arengueksperdina Jaan Apsi, kes on aidanud kaardistada vajadusi ja välja selgitada parimaid lahendusvõimalusi. Esimeses etapis tellisime andmekaitseauditi, mille sisendile tuginedes on meie koostööpartner Levipro Inspired OÜ hakanud arendama välja Peaasja keskuse digiregistratuuri 2.0 versiooni.

Arenguhüppe ajaline kestvus on 01.12.2020 – 01.12.2021.