Suitsiidiennetuspäeva raames kutsume hukkunute lähedasi üles jagama oma lugusid

10. september on rahvusvaheline suitsiidiennetuspäev. Tänavuse fookusteemana on tähelepanu all suitsiidi tagajärjel kannatavad lähedased ja nende murekohad. Et julgustada ühiskonda, meediat ja inimesi rääkima, kogub Peaasi.ee kõikide inimeste lugusid, kel on olnud kokkupuude lähedaste suitsiidiga. Kutsume suitsiidiohvreid üles kirjutama kuni ühe A4 pikkuse loo nendest väljakutsetest, tunnetest ja mõtetest, mis kaasnevad lähedase suitsiidiga.

Väga oodatud on need lood, kus kirjeldatakse katsumusi ja kogemusi, millega inimene ise peab pärast lähedase suitsiidi või suitsiidikatset hakkama saama. Samuti palume kirja panna ka selle, millist tuge oleks neil raskel ajal vaja läinud ja millest kõige enam abi oli.

Valik kokku kogutud lugudest avalikustatakse 10. septembril Eesti suuremate linnade avalikus ruumis, lisaks ka meedias ja sotsiaalmeedias. Aktsiooni eesmärk on juhtida tähelepanu asjaolule, et suitsiidiohvritele pakutav abi on Eestis puudulik. Samuti on ettevõtmise eesmärk näidata, et suitsiidiohver ei ole üksi, see teema puudutab tegelikult palju rohkemaid inimesi, kui esmapilgul tundub.

Lugusid oodatame läbi vastava vormi : https://forms.gle/a3W2NRGmT4dvY6qf7 kuni 18. augustini 2019. Kirja saatjad jäävad soovi korral avalikkusele anonüümseks, kuid saates oma kirja annab inimene nõusoleku oma mõtete toimetamiseks ja avalikustamiseks nii avalikus ruumis kui ka meedias ja sotsiaalmeedias.

 Küsimuste korral palutakse pöörduda Peaasi.ee poole: peaasi@peaasi.ee 

Suitsiidiennetuspäeva tegevusi rahastavad Anname Au! ja Eesti Haigekassa. 

Kuhu pöörduda suitsiidiohu korral?

 

Eluliin: 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) (igapäevaselt kl 19-07)

Psühholoogilise kriisiabi telefon: 6314300 (E-N 15-19, R 15-18)

Usaldustelefon: 126 (eesti keel), 127 (vene keel) (igapäevaselt kl 19-23)

Lasteabi: 116111 (24h)

Lapsemure: 646 0770 (tööpäeviti kl 10-18)

Ohvriabi 116006 (24h)

___

Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tallinnas: 6172 650 (24h)

Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tartus: 731 8764 (24h)

Psühhiaatriaosakonna valvetuba Pärnus: 516 0379 (24h)

Psühhiaatriakliiniku valvetuba Viljandis: 435 4255 (24h)

Erakorralise meditsiini osakond Narvas: 357 1795 (24h)

Erakorralise meditsiini osakond Ahtmes: 331 1074 (24h)

___