Peaasjalikud Noored

Jäädvustus Peaasjade ja Peaasjalike Noorte suvepäevadelt, 2016

Peaasjalikud Noored on liikumine, mille idee sai Peaasi.ee eestvõttel võrsuma pandud 2015. aasta Arvamusfestivalil. Juba oktoobriks oli idee jaksu ja julgust kogunud ning sai loodud initsiatiivgrupp Peaasjalikud Noored. Sellesse gruppi kuuluvad inimesed, keda huvitab Eesti noorte vaimne tervis ja heaolu ning kelle silmis on motivatsioonisäde midagi olulist selle heaks korda saata. Pole sugugi vähem oluline, et ühendavaks ja sütitavaks jõuks on ka meie endi kogemused. Otsene või kaudne kokkupuude vaimse tervise maailma ning selle probleemidega annab väärt lähtepunkti meie teekonnaks maailmaparandamise rajal.

Meie tegevuse tulipunktideks on hetkel kolm Eesti linna – Tallinn, Tartu ja Pärnu. Linnades toimuvate kokkusaamiste, aruteluõhtute ja muude tegemiste kohta saad täpsemat infot küsida iga linna koordinaatorilt:

Tallinn – Martti Sepp (noored@peaasi.ee)

Tartu – Liisa Rajamets (liisarajamets@gmail.com)

Pärnu – Kerstin Vestel (kerstin.vestel@gmail.com)

 

Kui soovid liituda Peaasjalike Noortega, palun pane lühidalt kirja oma mõtted järgmistel teemadel:

  1. Mis motiveerib Sind tegelema vaimse tervise küsimustega?
  2. Mida võiks teha, et parandada olukorda meie ühiskonnas – ja eelkõige noorte seas? (Näiteks, et julgetaks oma muredest rääkida või psühholoogi-psühhiaatri poole pöörduda; et väheneks ühiskondlik häbimärk psüühikahäirete puhul; et teadlikkus suureneks, jne).
  3. Jaga palun ka mõni lause selle kohta, kes Sa oled ja millega tegeled.

 

Kui vastused ritta seatud, saada need julgelt aadressile merle@peaasi.ee. Merlele kirjuta ka siis, kui Sul tekkis Peaasjalike Noortega seotult mõni küsimus või koostööidee.