Võru Päevakeskus

Võru maakond

http://www.vorupaevakeskus.ee/teenused/rehabilitatsioon

MTÜ Võru Päevakeskuse Ühing teostab rehabilitatsiooniteenust :
16 – aastased kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse §-7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud psüühikahäirega isikud, kelle töövõime kaotus on vähemalt 40%.

Teenuse osutamine:
– Rehabilitatsiooniplaani koostamise, täiendamise ja täitmise juhendamise teenus
– Sotsiaaltöötaja teenused
– Eripedagoogi teenused
– Psühholoogi teenused
– Tegevusterapeut
– Logopeedi teenused
– Õe teenus
– Psühhiaater osaleb vajadusel

Rehabilitatsiooniteenusele saab registreerida:
asutuses kohapeal, Jüri 19 a, Võru,
telefoni teel 7858334, mob. 56712128 E. – R. 8.00- 16.00