Võru Noortekeskus

Võru maakond

Jüri 54, Võru 65604
http://www.vorumaanoor.ee/kontaktid/tootajad/noustajad/

Nõustajad
TEA AUSIN, psühholoog, tea.ausin@gmail.com
INGRID OJAPERV, psühholoog, ingrid.ojaperv@gmail.com
SIRLI PIKK, logopeed, sirlipi@gmail.com
MERIKE MÄGISE, eripedagoog, merike.magise@mail.ee
IIRIS TAGEN, sotsiaalpedagoog, iiris.irs@gmail.com