Valgamaa noortetoad ja noortekeskused

Valga maakond

www.tankla.net
http://tankla.net/noortekas.html

Nõustamine
Õppenõustamine on laste, lastevanemate ja lastega töötavate isikute nõustamine lapse võimete ja arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise või käitumisega seotud probleemide ennetamisel ning lahendamisel. Õppenõustamisel pakutakse eripedagoogilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist.
Kontakt
Valgamaa piirkonna õppenõustamise kontakttelefonid on 766 6116, 551 7259 ja e-posti aadress noustamiskeskus@valgamaa.ee.

Psühholoog
Nadežda Selivjorstova 551 7259 Eripedagoog
Marina Varjun 5197 0346 Logopeed
Carmen Kruška 521 2661 Logopeed
Jelena Reinup 5564 6712 Psühholoog
Endla Lõkova 5555 1851 Sotsiaalpedagoog
Õnne Naaris 5815 0329