Valga Linnavalitsus

Valga maakond

http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Kohalik-voim/Linnavalitsus/amentike-kontakt#sotsiaal

Sotsiaalpedagoog Katrin Indov
Kabinett nr 303
Telefon: 766 9916
Mobiil: 5347 0614; lühinumber 814
E-post: katrin.indov@valgalv.ee
Ametijuhend
Töövaldkond: Valga Gümnaasiumi probleemide erapooletu lahendamisele kaasaaitamine, eesmärgiga kujundada häid suhteid koolis õpetajate ja õpilaste ning õpilaste endi vahel. Sotsiaalset tõrjutuse ennetamine läbi sotsiaalvõrgustiku töö kooli juhtkonna, klassijuhatajate, lastevanemate, omavalitsuse, noorsoopolitsei ja teiste ametkondadega. Koolikohustuse mittetäitmisega ja koolivägivallaga seotud probleemidele lahenduste leidmine, õpilaste ja vanemate nõustamine, ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale, koostöö alaealiste komisjoniga ja õpilaste kodudega. Tegelemine Valga linna koolikohustuslike lastega, kes on suunatud väljapoole Valgat õppima ja ei täida koolikohustust

Sotsiaalpedagoog Ruslana Dovha
Kabinett nr 303
Telefon: 766 9916
Mobiil: 5347 0613, lühinumber 813
Töövaldkond: Valga Vene Gümnaasiumi probleemide erapooletu lahendamisele kaasaaitamine, eesmärgiga kujundada häid suhteid koolis õpetajate ja õpilaste ning õpilaste endi vahel. Sotsiaalset tõrjutuse ennetamine läbi sotsiaalvõrgustiku töö kooli juhtkonna, klassijuhatajate, lastevanemate, omavalitsuse, noorsoopolitsei ja teiste ametkondadega. Koolikohustuse mittetäitmisega ja koolivägivallaga seotud probleemidele lahenduste leidmine, õpilaste ja vanemate nõustamine, ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale, koostöö alaealiste komisjoniga ja õpilaste kodudega. Tegelemine Valga linna koolikohustuslike lastega, kes on suunatud väljapoole Valgat õppima ja ei täida koolikohustust

Sotsiaalpedagoog Liina Taits
Kabinett nr 303
Telefon: 766 9916
Mobiil: 5343 8820; 820
E-post: liina.taits@valgalv.ee
Ametijuhend
Töövaldkond: Valga Põhikooli probleemide erapooletu lahendamisele kaasaaitamine, eesmärgiga kujundada häid suhteid koolis õpetajate ja õpilaste ning õpilaste endi vahel. Sotsiaalset tõrjutuse ennetamine läbi sotsiaalvõrgustiku töö kooli juhtkonna, klassijuhatajate, lastevanemate, omavalitsuse, noorsoopolitsei ja teiste ametkondadega. Koolikohustuse mittetäitmisega ja koolivägivallaga seotud probleemidele lahenduste leidmine, õpilaste ja vanemate nõustamine, ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale, koostöö alaealiste komisjoniga ja õpilaste kodudega. Tegelemine Valga linna koolikohustuslike lastega, kes on suunatud väljapoole Valgat õppima ja ei täida koolikohustust

Logopeed Jelena Reinup
Kabinett nr 303
Telefon: 766 9967
Mobiil: 5564 6712
E-post: jelena.reinup@valgalv.ee
Lasteaedade Pääsuke, Walko, Buratino ja Kaseke vene kodukeelega laste logopeediline teenindamine, lapsevanemate ja õpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes

Lastekaitse vanemspetsialist Ere Arbeiter
Kabinerr nr 102
Telefon: 766 9947
Mobiil: 514 8049; lühinumber 849
E- post: ere.arbeiter@valgalv.ee