Tartu Laste Turvakodu

Tartu

Tartu Laste Turvakodu

Tiigi 55
TARTU 50410
tel: 736 1641
turvakodu@tartu.ee

Sotsiaalpedagoog
Egle Peedor
tel. 736 1642
mob.53232285

http://www.tugikeskus.org.ee/kodu/node/10
Rehabilitatsiooniplaani raames pakutavad teenused:
– Psühholoogi individuaalne, pere- ja grupinõustamine
– Eripedagoogi individuaalne, pere- ja grupinõustamine
– Sotsiaaltöötaja individuaalne, pere ja grupinõustamine

Rehabilitatsiooniteenusele registreerumine toimub tööpäevadel kell 8.00-17.00 telefonidel 748 4666 ja 523 9739 või e-posti teel ch.abuse@online.ee. Rehabilitatsiooniteenusele registreerumise aluseks on sotsiaalkindlustusameti suunamiskiri.