Süda-Eesti Sotsiaalkeskus

Aiavilja 13, Paide, 72719
Järva maakond

E-post: sesok@sesok.ee
Telefon: 383 3474, 518 9259

Psühholoogline nõustamine
Psühholoog Margit Jullinen, tel. 5874 1107, e-mail margit@sesok.ee
Asukoht:Järva maakond