Sotsiaaltööosakond

Võru maakond

http://www.voru.ee/index.php?Menu=37&Lang=est
Tartu 23, Võru (sisenemine hoovi poolt)

Sotsiaaltööosakonna juhataja:
Eve Breidaks
Tartu 23 kabinet 3
Vastuvõtt: E 15.00-17.00; N 10.00-12.00
Telefon: 785 0921; 5307 6521
E-post: eve.breidaks@voru.ee
– sotsiaalnõustamine, sotsiaaltööosakonna töö juhtimine, sotsiaaltööalased tegevustoetused, lapsehoiuteenus, tervisekaitse ja ravikindlustusega hõlmamata isikute arstiabi korraldamine
Sotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja
Virgu Treimut
Tartu 23 kabinet 6
Vastuvõtt: E 15.00-17.00; K 10.00-12.00; N 9.00-12.00
Telefon: 785 0940; 521 1290
E-post: virgu.treimut@voru.ee
– sotsiaalnõustamine, sotsiaaleluruumi taotlejate arvelevõtmine, täisealiste isikute eestkoste, puuetega isikutele eluruumide kohandamine, tugiisiku teenuse määramine, sünnitoetuse määramine

Sotsiaaltööspetsialist:
Eve Tšegurov
Tartu 23 kabinet 1
Vastuvõtt: E 9.00-12.00 ja 13.30-17.00; T 13.30-17.00; K 13.30-17.00; N 9.00-12.00; R 8.30-12.00
Telefon: 785 0942; 523 0395
E-post: eve.tsegurov[ät]voru.ee
– sotsiaalnõustamine, toimetulekutoetus, vajaduspõhine peretoetus, täiendavad sotsiaaltoetused (s.h matusetoetus)
Sotsiaaltööspetsialist:
Siiri Martinson
Tartu 23 kabinet 2
Vastuvõtt: E 9.00-12.00 ja 13.30-17.00; T 13.30-17.00; K 13.30-17.00; N 9.00-12.00; R 8.30-12.00
Telefon: 785 0941; 5307 1919
E-post: siiri.martinson[ät]voru.ee
– sotsiaalnõustamine, hooldajatoetus, hoolduse määramine või lõpetamine, hooldamine hoolekandeasutuses, puudega laste hooldajatoetus, puudega isikute parkimiskaartide väljastamine

Lastekaitsespetsialist:
Kristi Asser
Tartu 23 kabinet 7
Telefon: 785 0943; 5213 660
E-post: kristi.asser@voru.ee

Lastekaitsespetsialist:
Katrin Pihlap
Tartu 23 kabinet 5
Vastuvõtt: E 8.30-12.00; K 13.30-16.00
Telefon: 785 0924; 529 8472
E-post: katrin.pihlap[ät]voru.ee
-vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, laste ja lastega perede sotsiaalnõustamine, laste hoolekande korraldamine, tugiisiku määramine, lastekasvatusega seotud vaidluste lahendamine

Lastekaitsespetsialist:
Anneli Jukk
Tartu 23 kabinet 4
Vastuvõtt: E 13.30-17.00; N 8.30-12.00
Telefon: 785 0925: 5306 0188
E-post: anneli.jukk@voru.ee
-vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, sotsiaalnõustamine, laste hoolekande ja eestkoste korraldamine, lastekasvatusega seotud vaidluste lahendamine, tugiisiku määramine, elluastumis- ja eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetuse maksmine

Tugiisik:
Einar Rebane
Tartu 23 kabinet 5
Telefon: 5912 7464
E-post: einar.rebane@voru.ee