Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriapolikliinik (Seewald)

Tallinn

http://www.regionaalhaigla.ee/et/seewald
(infot: https://www.regionaalhaigla.ee/et/regionaalhaigla-psuhhiaatriapolikliinik )
Psühhiaatriapolikliinikusse võib pöörduda saatekirjata, registreerides end registratuuri telefonidel 617 2644 või 617 2623 või digiregistratuuris.
Valvetuba 617 2650