Pärnu Õppenõustamiskeskus

Pärnu maakond

Metsa 1, 80010 Pärnu Tel: 443 1436
Laste ja noorte pedagoogilis-psühholoogiline nõustamine
e-post: onk@onk.ee
www.onk.ee

psühholoogiline abi õpilastele ja lastevanematele,
võimete ja isiksuse omaduste testimine,
õpiabi organiseerimine, järelaitamisõpetaja leidmine,
sanatoorsesse ja internaatkoolidesse suunamine; info õpilaskodude võimalustest,
abi sobiva õppekava ja õppevormi valikul,
koolivalmiduse määramine,
lasteaia erirühmadesse suunamine,
koolikohustuse täitmisega seotud probleemidele lahenduste otsimine,
abi õpilaste sotsiaalsete probleemide korraldamisel.