Järva Ohvriabikeskus

Järva maakond

Tallinna 12, 72720 Paide
Paide Politseijaoskond kab. 223
Tel: 387 8699
Kodulehekülg: http://www.ensib.ee/
E-post: jarva.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee